วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พวกบ้าพลัง.........ต้อมอาร์ท ๆ พี่อั้ม